Luka Rijeka Širina: 45°19'N - Dužina: 14°26'E

Luka Rijeka kontakti

Lučki kapetan: Capt. Darko Glažar
Telefon: +385 51 214 031
Fax: +385 51 211 660
VHF CH 10
Riječki kontrolni centar: VHF CH 09 (MMSI - 002383500)
Telefon: +385 51 333 600
Fax: +385 51 331 295

Širina: 45° 19’ N
Dužina: 14° 26’ E
British Admiralty Chart: 1996
Admiralty Pilot: 47
Vremenska zona: GMT +1 h
Oznaka: HRRJK

Prilaz luci Rijeka

Luka Rijeka je dobro zaštićena luka s dobrim sidrištem, smještena u sjevernom Jadranu. Dužina luke je 1754 m a prosječna širina 420 m; ulazak u luku širok je 270 m dok je ulaz u bazen Sušak širok 43m. Dubina luke je na ulazu 40 m dok je dubina uz vezove 6-10 m.

Sidrišta luke Rijeka

Sidrište je duboko od 30 do 50m muljevitog dna. U zimskom periodu kod jakog NNE vjetra brodovi mogu potražiti zaklon uz obalu otoka Krka. Brodovi s neopasnim teretom mogu sidriti na slijedećim pozicijama:

Zapadno sidrište:

 • a) 45° 20,0’ N; 14° 22,7’ E
 • b) 45° 19,5’ N; 14° 24,6’ E
 • c) 45° 17,1’ N; 14° 21,3’ E
 • d) 45° 17,5’ N; 14° 20,0’ E

Istočno sidrište:

 • a) 45° 19,3’ N; 14° 25,3’ E
 • b) 45° 18,4’ N; 14° 28,5’ E
 • c) 45° 15,1’ N; 14° 27,1’ E
 • d) 45° 16,4’ N; 14° 23,2’ E

Tankeri i brodovi s opasnim teretom sidre na pozicijama :

 • a) 45° 17,8’ N; 14° 28,2’ E
 • b) 45° 16,2’ N; 14° 31,9’ E
 • c) 45° 14,2’ N; 14° 29,4’ E
 • d) 45° 15,1’ N; 14° 27,1’ E

Piloti u luci Rijeka

Pilotaža je obavezna za brodove iznad 500GT.

Piloti - VHF CH 12. 

Rijeka Radio pozivni broj 9AR, 500 kHz., Radio telefon na 2 m kanalu pokrivaju područje od Sjevernog jadrana ili na kanalu.

Tražite usluge u luci Rijeka?

Kontaktirajte nas

Kapaciteti luke Rijeka

Luka može primiti 35 prekoocenanskih brodova ili više obalnih brodova. Luka pokriva tri bazena, Riječki bazen sa 2545m privezišta dubine 5-12, 8m, za generalni teret, Istočnu kuku namjenjenu malim putničkim brodovima, petrolejsku kuku namjenjenu malim obalnim tankerima. Sušački bazen s 2400 metara operativne obale, dubina 5,5-12m uglavnom namjenjene ukrcaju drva. Svi bazeni povezani su željeznicom prema Ljubljani i Evropi, te istočnim krakom prema Srbiji i balkanu.

Skladišni prostor luke Rijeka

Zatvoreni prostor pokriva 113 000 m2 za generalni teret, 5 300 m2 prostora namjenjenog skladištenju drva, silos kapaciteta 57 000 T, s prekrcajnom normom od 5000 T dan, te terminal za fosfat kapaciteta 15000 T. Lučke dizalice

Plovna dizalica kapaciteta 100 T i 30 T. Mosna dizalica kapaciteta 300 T dostupna je pod posebnim uvjetima. 43 mobilne dizalice kapaciteta 32-150 tona, 130 viljuskara 2-30 tona.

Pitka voda

Biološki otpad / Smeće

Popravci

Remorkeri

Aerodrom

Štivadori

Radno vrijeme - Ponedjeljak do petak 06:30-14:30, 14:30-22:30.

Prekovremeni rad (22:30-06:30) moguće je dogovoriti ovisno o raspoloživim radnicima.

Subota i nedjelja je prekovremeni rad.